Blog - whats new?

What’s the Difference Between Hemp and Marijuana?
goodish
212 views

Hemp and marijuana are both cannabis, but their morphology, chemical makeup, and usages are very different. Hemp isn’t completely absent of intoxicating compounds, but that doesn’t mean it will get you high.

Chemical Compounds in Tea
goodish
203 views

When steeping tea leaves, our senses are tingled by the thousands of volatile compounds (collectively known as the “aroma complex”) rising from the tea liquor and the thousands of non-volatile compounds that are floating within the tea liquor. Because of this, tea is known as the master of chemical diversity.”

Chinese tea culture
goodish
178 views

Výstup čajovej kultúry prináša ducha a múdrosť ľudského bytia k vyšším sféram. Čaj má neobyčajne úzky vzťah s kultúrou, je rozsiahlym odborom s veľmi bohatým obsahom. Nie je to len stelesnenie ducha civilizácie, ale tiež i nadstavba istej formy ideológie.

Začiatky používania čaju
goodish
57 views

Historické míľniky horúcej čokolády
goodish
78 views

Čo vieme o histórii kakaovníka a čokolády?
goodish
69 views

Ako kúpiť kvalitnú čokoládu?
goodish
60 views