Čínska čajová kultúra

Čajová kultúra je dôležitou časťou tradičnej čínskej kultúry. So spoločenským rozvojom a pokrokom, zohráva čaj úlohu hnacieho prvku rozvoja ekonomiky, ale tiež sa stal integrálnou súčasťou života ľudí. A čo viac, stáva sa jasnou perlou duchovnej kultúry spoločnosti.

Výstup čajovej kultúry prináša ducha a múdrosť ľudského bytia k vyšším sféram. Čaj má neobyčajne úzky vzťah s kultúrou, je rozsiahlym odborom s veľmi bohatým obsahom. Nie je to len stelesnenie ducha civilizácie, ale tiež i nadstavba istej formy ideológie. Niet pochýb o jej prínose pri zvyšovaní kultúrnej vzdelanosti a umenia porozumenia medzi ľuďmi.

Čínska čajová tradícia

znak čajuČínska čajová tradícia je staršia o niekoľko storočí než japonská. Môžeme povedať, že čínska čajová náuka ponecháva dôraz na duchovno, tvorí mravnosť. Spodobuje to však v rôznych historických obdobiach rôznym spôsobom. Čaje sú taktiež rozdielne, ale všetky spája do jedného celku duch priezračnosti, vážnosti, radosti a úprimnosti.

Pitie čaju 

Čaj je chápaný ako nápoj zahasenie smädu, ale aj potlačenie túžby.

Ochutnávanie čaju 

Dôraz je kladený na farbu, vôňu a chuť čaju, kvalitu vody a čajové príslušenstvo.

Čajové umenie

Pozornosť je venovaná prostrediu, atmosfére, hudbe, technikám lúhovania a medziľudským vzťahom.

Najvyšší ambit - čajová náuka 

Filozofia, etika a mravnosť sú premietnuté do činností spojených s prípravou a pitím čaju. Ľudia si kultivujú svoju morálku a myslenie, spoznávajúc život cez ochutnávanie čaju. Týmto spôsobom dosahujú duchovné potešenie.

Priezračnosť

To je menovite čistota, bezúhonnosť, pokoj a samota. Podstatou čajového umenia nie je len hľadanie čistoty vecí navonok, ale tiež sledovanie samoty, pokoja, bezúhonnosti a schopnosť uvedomiť si nečisté úmysly. Len cez čistý a prostý čaj môže niekto ohodnotiť prospešnosť pitia čaju.

Rešpekt a úcta

Úcta je koreňom všetkého na zemi a cesta ako nemať nepriateľov. Ľudia prejavujúci úctu k ostatným sa vyhýbajú riziku a nebezpečenstvu.

Potešenie

Význam harmónie spočíva v mravnosti a spôsobe ako navodiť v duši lásku a radosť. Chlipkanie horkosti a prehĺtanie sladkosti pri pití čaju nám môže objasniť rozmanitosť života, kultivovať celkové myslenie a predvídavosť tak, že spory vlastné aj ostatných zmiznú. Duch radosti spočíva v ľuďoch a nie je neskromný a povýšený. Žiť v pokoji a starať sa o zdvorilé správanie.

Pravdivosť

pamatnik Lu YuTo je menovite pravda a ozajstné znalosti a vedomosti. Najvyššie dobro je tvorené kombináciou pravdy a pravého vzdelania.

V rámci najvyššieho dobra uchovávať prírodu, odložiť túžbu po materiálnych statkoch získaných pomocou výhody, či ujmy, študovať fyzický sveta za účelom zvýšenia vedomostí a ustavične sa snažiť o zlepšenie. Inými slovami, ľudia budú hľadať racionálny spôsob na hľadanie úplnej úprimnosti vo všetkom.

Podstata pitia čaju spočíva v cibrení duševnej schopnosti a citu pre morálku tak, aby každý mohol žiť a jednoduchým spôsobom života, vyjadriť svoje túžby, zaobchádzať v každodennom živote so záležitosťami šetrne a čestne a tak dosiahnuť sféru pravdy, dobra a krásy.

Prihlásiť sa

Naša ponuka

Váš košík

Vo vašom košíku už nie sú žiadne položky