Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy sa môže uskutočniť písomne, elektronickou poštou (e-mailom) alebo osobne v mieste podnikania Predávajúceho.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom).

email: admin@caj-kava-cokolada.sk

 MIBAX Trade, s.r.o., M.R.Štefánika 1050/74, 03601 Martin,


Vzorový formulár na písomné odstúpenie od zmluvy na stiahnutie (kliknite na obrázok):

 súbor vo formáte PDF