Čo je to plantážna čokoláda (single origin chocolate)?

Vytvoriť chuťový profil skutočnej, pravej, plantážnej čokolády, od niektorého zo svetových výrobcov, môže byť zložité a je špecializované ako výroba dobrého vína.

Samozrejme označenie plantážna čokoláda, v angličtine single origin nemožno brať ako samozrejmú záruku vysoko kvalitnej čokolády.

 Záleží na tom, kto je výrobcom čokolády a kakaa, akej kvality sú kakaové bôby, ktoré používajú pri výrobe a samozrejme prísne dodržiavanie technologického postupu. Pre skutočné pochopenie tohto pojmu je potrebné sa vyhýbať lacným marketingovým trikom, ktoré vás môžu uviesť do omylu. 

 Single origin (plantážna) čokoláda sa tak nazýva preto, lebo kakaové bôby použité na jeho výrobu pochádzajú z jedného zdroja – majú jeden pôvod, v niektorých prípadoch pochádzajú z jednej plantáže, ale vo väčšine prípadov jedinú krajinu. Toto označenie sa teda používa vo vzťahu k pôvodu kakaových bôbov, ktoré boli použité na výrobu čokolády a nie už hotovej čokolády ako takej. Použitie kakaa z jedného zdroja umožňuje výrobcovi čokolády vytvoriť charizmatickú chuť každej tabličky čokolády a úplne unikátnu zložku v prípade čokolád na iné použitie.

Tvrdenie, že jedine plantážna čokoláda je dobrá čokoláda by bolo nesprávne. Existujú dobré a zlé plantážne čokolády, rovnako ako sú dobré a zlé vína,olivové oleje a pod. Riešenie tohto problému je o niečo zložitejšie, pretože je potrebné sa zaoberať rôznymi aspektmi a procesmi pri spracovaní a výrobe dobrej čokolády.

 Napríklad, produkcia kakaovníkovej plantáže vďaka svojej jedinečnej geografickej polohe, zloženiu pôdy, klímatickým podmienkam a prostrediu ponúka produkciu výnimočnej úrody kakaovníkov, ale ak sä plody nesprávne zozbierané, nesprávne fermentované a následne zle sušené, nevhodne pražené a spracované, nevyrobíte kvalitnú čokoládu.

Len renomovaný výrobca čokolády môže pomocou vlastných sofistikovaných metód spracovania pripraviť surovinu na výrobu vysoko kvalitnej čokolády. Preto ani samotná vysoko kvalitná odroda kakaovníka nezaručuje kvalitnú surovinu na výrobu plantážnej čokolády.

 Ak chceme pochopiť, čo robí plantážnu čokoládu tak jedinečnou a originálnou v kvalite, musíme sa informovať o všetkých týchto premenných a prihliadať na povesť a remeselnú zručnosť výrobcu čokolády.Zdroje najlepších plantážnych čokolád (origin single chocolate)

Jednoznačne medzi krajiny, ktoré sú potencionálnymi zdrojmi na výrobu najlepšieho kakaa na svete, patrí Venezuela a Madagaskar. Aj keď nemožno toto tvrdenie brať doslovne, či už len z dôvodov uvedených vyššie.

 Označenie plantážna čokoláda (single origin) môže byť rovnako široké ako označenie pôvodu krajiny. Preto mnohí výrobcovia špecifikujú pôvod názvom konkrétnej plantáže, ktorá je uvedená v názve čokolády, čo výrazným spôsobom prispieva k informovanosti spotrebiteľa. Mnohokrát je výrobca hrdý na to, že môže uviesť názov plantáže.

Často však nie je možné, aby jediným zdrojom suroviny na výrobu čokolády boli len kakaové bôby z jednej plantáže. Je to dané rozdielom v ponuke a dopytom po objeme kakaových bôbov danej plantáže a jednak aj spôsobom ako sa kakao predáva na svetovom trhu. Ak sa zameriame na kúpu kakaových bôbov len z jednej krajiny, jednej plantáže, tak zlá úroda, choroby alebo prírodné katastrofy, ktoré majú vplyv na úrodu ako každej inej poľnohospodárskej krajiny, môže byť veľkým rizikom vo vzťahu k dodávateľským reťazcom.

 Preto mnoho popredných výrobcov čokolády buď vlastní, alebo spravujú pozemok, na ktorom sa pestujú kakaovníky, aby si zabezpečili čo možno najväčšiu kontrolu nad dodávkami a  súčasne zmierňujú riziko nedostatku suroviny na výrobu čokolády.

 

Najuznávanejšie kakaovníkové plantáže

Plantáž Chuao - Venezuela

Plantáž Hacienda Concepcion - Venezuela

Plantáž Los Ancones - Santo Domingo (Karibik)

Plantáž Mangaro - Madagaskar

Plantáž Vila Gracinda - Sao Tome (Afrika)

Plantáž Maralumi - Papa Nová Guinea (mimo pobrežia Austrálie)

Plantáž Millot - Madagaskar

Plantáž Gran Couve - Trinidad

Plantáž Palmira - Venezuela

Najlepší výrobcovia plantážnej čokolády

Je pravdou, že výrobca čokolády, ktorý má plnú kontrolu nad spracovaním kakaových bôbov na plantáčokoláda f.pralusžach a základným procesom spracovania produkuje najlepšie čokolády na svete, nakoľko majú tú správnu remeselnú zručnosť, prístup k veci a zanietenie.

 Hovoríme o skutočných výrobcov čokolády, ktorí skutočne vytvárajú čokoládu „od bôbov až po tabuľku čokolády“. Majú rovnako dobrú povesť na svete ako výrobcovia najlepších vín.

 Milovníci ozajstnej, dobrej čokolády sú im vďačný, pretože bez týchto ozajstných „remeselníkov“ bez ich zanietenia a vášne o stvorenie najlepšej čokolády by sme boli odkázaní len na cukrovinky podradnej úrovne.

Plantážna čokoláda (single origin) bola vždy doménou tých ktorí majú ambíciu získať najkvalitnejšie kakaové bôby a premeniť ich na kvalitnú čokoládu. V tejto čistej forme čokolády sa najlepšie ukáže ich talent a remeselná zručnosť.

 

Odporúčame nasledujúcich výrobcov plantážnych čokolád:

Francois Pralus, Domori, Stephane Bonnat, El Ceibo, Akesson´s, Michel Cluizel

Budúcnosť plantážnej čokolády (single origin)

Plantážna čokoláda je v posledných rokoch jednou z najviac sa rozvíjajúcich a rastúcich oblastí predaja čokolády. Je to spôsobené viacerými faktormi. Lepšia dostupnosť poznatkov, nové publikácie o čokoláde pre milovníkov čokolády a aj obchodníkov a taktiež zvyšovanie povedomia o prísadách používaných v potravinách a stravovacie návyky spotrebiteľov.

Plantážna čokoláda je na trhu už niekoľko desiatok rokov, ale nikdy sa do hlavného prúdu nedostala kvôli svojej cene. Za posledných 40 rokov tradičné, tzv „highstreet“ čokolády výrazne klesli na kvalite a to až do tej miery, že sa stali lacnými, sladkými „cukrovinkami“ a nie ako v minulosti sa radili medzi „jedlo“.

 Toto sa udialo preto, lebo výrobcovia pri masovej výrobe sa primárne zaoberajú množstvom a nie kvalitou. Kakao je drahé a tak sa využíva v čo najmenšej miere – technicky definované ako „bulk“ kakao.

Je poľutovaniahodné, že v dnešnom svete niektorí výrobcovia v svojich marketingových plánoch zneužívajú zvýšený dopyt po plantážnej čokoláde (single origin) a zvyšujú cenu čokoláda Bonnatčokolády za účelom profitovať na tomto trende. Bohužiaľ častým javom je, že výrobca bude vždy hľadať spôsob vyrobiť čokoládu čo najlacnejším spôsobom s využitím najnižšej kvality kakaových bôbov, lacnej technológie spracovania a používaním nekvalitných prísad.

 Spotrebitelia budú čoraz viac konfrontovaní na obaloch s termínom plantážna čokoláda (single origin) a to aj pri výrobkoch menej kvalitných v nižších cenových kategóriách a tak zákazník môže uveriť, že získava niečo zvláštne. Čokoláda single origin (plantážna čokoláda) už potom nebude synonymom kvality a tí ozajstní majstri výroby čokolády budú musieť vynaložiť úsilie na ochranu svojej práce a dobrej povesti, zatiaľ čo iní budú ťažiť z tohto trendu. Možno by bolo dobré, aby boli sprísnené pravidlá pre tých výrobcov, ktorí chcú označiť svoj výrobok ako single origin (plantážna čokoláda).

 Preto odporúčame dôkladne pozrieť si označenie na etiketách čokolád a prípadne sa poradiť so špecializovanými predajcami.

 

Prihlásiť sa

Naša ponuka

Váš košík

Vo vašom košíku už nie sú žiadne položky