Organické čaje

Dopyt po čajoch a čajových výrobkoch z kontrolovaných organických (BIO) kultivácií sa celosvetovo neustále zvyšuje. Prestavba čajovej záhrady z konvenčného stavu na ekologicky certifikovanú záhradu môže trvať až 6 rokov a vyžaduje prísny dohľad a neohlásené inšpekcie na zabezpečenie trvalo udržateľného pestovania. Tieto opatrenia môžu spôsobiť až 40% straty plodín a rast nákladov. Používanie chemických hnojív a pesticídov je v certifikovaných čajových záhradách zakázané.  Komplexná kontrola burín je vykonávaná manuálne-ľudskými rukami. Pri zbere sú oberané z čajového kríka vrchné dva listy a púčik.

  • Slovenčina (Slovak)
  • English

NAŠA PONUKA

Ponuka
Zavrieť
Košík
Zavrieť
Späť
Účet
Zavrieť